Kunnskapsdepartementet foreslår nå ulike endringer i opplæringsloven, privatskoleloven og folkehøgskoleloven. Dette vil på enkelte områder få konsekvenser for fylkeskommunene. Kunnskapsdepartementet sender også på høring forslag om å innføre en klar lovhjemmel for behandling av personopplysninger i Utdanningsdirektoratet og for fylkeskommunenes system for inntak til videregående opplæring (VIGO).

Forenklede saksbehandlingsregler

Kunnskapsdepartementet foreslår å forenkle saksbehandlingen for vedtak om videregående opplæring i inntil to år ekstra for minoritetsspråklige elever med rett til særskilt språkopplæring. Forslaget innebærer at fylkeskommunen ikke trenger å innhente sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten i slike saker. Det vil være tilstrekkelig at fylkeskommunen avgjør elevens behov for ekstra tid ut fra deres språkkartlegging og vurdering av eleven.

Krav om forsvarlig system

Kunnskapsdepartementet foreslår en presisering av kravet om at skoleeierne og styrene for de private skolene skal ha et forsvarlig system for å følge opp lovverket. Det foreslås også å lovfeste at rapportering fra et underordnet ansvarsnivå til ansvarsnivået over skal dokumenteres.

Politiattest for folkehøyskoler og ansvar for opplæring i fengsel

Departementet vil innføre krav om politiattest ved tilsetting i folkehøyskole og lovfeste fylkeskommunens ansvar for grunnskoleopplæring i fengsel.

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. september 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Eksamensforberedende Kurs H 19
  av jto, 09.09.19

  Gratis eksamensforberedende kurs i høst

  Les mer
 • Skoledebatter
  av jto, 26.08.19

  Skoledebattene er i gang

  Les mer
 • Skolefrokost I Vennesla
  av jto, 21.08.19

  METTET 400

  Les mer