-Hvis en ny regjering ønsker endringer i kommunesektoren vil vi avvente at den eventuelt setter i gang en prosess. Vi i KS har satt krav til en slik prosess, sier styreleder i kommunenes interesseorganisasjon KS, Gunn Marit Helgesen til Kommunal Rapport. De fire partiene, som nå arbeider med en regjeringsdannelse, har programfestet at det bør bli større kommuner her i landet. H og Frp vil legge ned fylkeskommunen, mens KrF og Venstre vil erstatte den med regioner.

I KS hovedstyre er det ulikt syn på kommunesammenslutninger, men styret samlet seg i sommer om et vedtak som sier at en endring i kommunestrukturen forutsetter et tydelig initiativ fra Stortinget. Stortinget må sette i gang en prosess med en klar begrunnelse, et klart formål, tydelige rammer for prosessen og en overordnet tidsplan.

– Det er ikke vår oppgave å tegne nytt kommunekart eller gjøre endringer blant medlemmene våre. Partiene som vil gjøre endringer må ta ansvar og initiativ, og da vil vi involvere oss i den prosessen og legge noen premisser som gjør at vi kan få et godt resultat, sier Helgesen.

Hvis det skal skje endringer i fylkeskommunen, bør en modell med større regioner som får overført oppgaver fra staten vurderes, mener KS.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. september 2013 | Skriv ut siden