Vest-Agder fylkeskommune starter søknadsrunde for ett ledig drosjeløyve med stasjoneringssted Finsland i Songdalen kommune.

Drosjeløyvet er tidligere lyst ledig, så søknader og tildeling skjer fortløpende.

Søkere som ønsker å bli vurdert til løyvet må sende inn søknad med alle nødvendige vedlegg. Søknadsskjema finner du her. Yrkestransportloven stiller krav om vandel, økonomisk evne og faglig kompetanse, dette kan du lese mer om her.

Søkere som har startet eller vil starte på løyvekurs for å kvalifisere seg kan komme i betraksning dersom det ikke er andre søkere. Søker må også dokumentere evt. ansiennitet som drosjesjåfør.

Spørsmål om søknadsprosess og drosjeløyver kan rettes til Anne Siri S. Uleberg på tlf 380 74 784 eller mail ask@vaf.no.

av ask, publisert 5. september 2013 | Skriv ut siden