Agder Folkemusikkarkiv er ein interfylkeskommunal institusjon drive av Aust- og Vest-Agder fylkeskommunar. Arkivet held til på Setesdalsmuseet på Rysstad i Valle kommune. Hovedutval for kultur og utdanning vart i eit møte nyleg orientert om at sist år har det vore jamn tilvekst av privat kjeldemateriale som mellom anna lydopptak, foto, dokument, klypp til samlingane. Mange tek kontakt for å hente fram ulik materiale, det kan vere komponistar, studentar, forfattarar og plateselskap. Agder Folkemusikkarkiv vart etablert i 1998 Arkivet fekk 638 000 kroner i 2012 frå Vest-Agder fylkeskommune.

Katalogen over innsamla musikk inneheld no 23 800 kutt. Av desse er 23 300 kopiert over på harddisk, og det er gjort mp-3 kopiar av dette, som er linka opp mot ein database, kalla FIOL. Fotosamlinga er på 2500 bilete og fagbiblioteket har 326 titlar.

Agder Folkemusikkarkiv LogoDet er registrert materiale frå heile Agder i "Kulturarvporten". Ei nettside oppretta på bakgrunn av at Norge har slutta seg til UNESCO-konvensjonen om vern og vidareføring av immateriell kulturarv. I arkivet er det om lag 2000 kutt frå kystkommunane.  Agder har ein unik ril- og shantytradisjon. Mest frå Lauentradisjonen i Lindesnes. Vokaltradisjon frå Farsund/Lista.

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. september 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer
 • Publikumsmottak Kanonmuseet
  av jto, 28.10.19

  To millioner til publikumsmottak på kanonmuseet i Kristiansand

  Les mer
 • VAM
  av jto, 30.09.19

  Godt fjorår for Vest-Agder-museet

  Les mer