- Planprosessen fram til store samferdselsprosjekter er klare for byggestart er omfattende og tidkrevende. I dag tar denne prosessen i gjennomsnitt 9,5 år. Dette er kostbart og utsetter prosjekter som er viktige for folk og næringsliv. Det er derfor viktig å finne måter å redusere unødvendig tidsbruk på, sier samferdselsminister Marit Arnstad i en pressemelding.

I april 2012 la en arbeidsgruppe, opprettet av Samferdselsdepartementet, fram en rapport som skulle identifisere hvordan planlegging av store samferdselsprosjekter kan effektiviseres. For å følge opp forslagene fra rapporten, besluttet regjeringen i september 2012 at det skulle settes ned en interdepartemental arbeidsgruppe på statssekretærnivå.

 Blant de viktigste forslagene i den nye rapporten fra statssekretærgruppen - er:
-å bruke plan- og bygningsloven mer aktivt til å samordne ulike interesser og til tidlig involvering i planarbeidet, særlig av statlige interesser.
-å sette tidsfrister for utarbeiding av planer og behandling av samferdselsprosjekter.
-å bruke ordningene for konseptvalgsutredning (KVU) og ekstern kvalitetssikring (KS1) for å kunne effektivisere planleggingen etter plan- og bygningsloven. Dette innebærer å kunne avklare hovedlinjer i trasé/korridorvalg og utbyggingsstandard.
-å kunne benytte statlig plan aktivt for å redusere tidsbruken. Det skal vurderes fra sak til sak om statlig plan skal benyttes, og hvor vedtaksmyndigheten for planen skal ligge. Eksempelvis ble det 3. september i år varslet statlig reguleringsplan for vegprosjektet E8 Sørbotn – Laukslet i Tromsø kommune for å sikre framdrift på den ulykkesutsatte strekningen. 

En del av forslagene i rapporten er også omtalt i Nasjonal transportplan 2014-2023, som regjeringen la fram for Stortinget i april 2013.


For flere opplysninger – se:
Rapport (2013). Effektivitet i planleggingen. Raskere planlegging av store samferdselsprosjekter (pdf)
Rapport (2012): Effektivisering av planlegging i store samferdselsprosjekter (pdf)

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. september 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi
  av ansk55, 19.09.19

  Ledig drosjeløyve i Kvinesdal kommune - utlysning september 2019

  Les mer
 • Veiskilt
  av jto, 29.08.19

  Regionreformen følges opp med opprydning i veinummer

  Les mer
 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer