Fylkeskommunen starter nå søknadsrunde for ett nyopprettet drosjeløyve med tilslutningsplikt til Mandal Taxi. Løyvet opprettes med virkning fra 1.januar 2014. Søknadsfristen er 15.oktober 2013.

Motorvogn registrert på løyvet skal være tilrettelagt for transport av mennesker med nedsatt funksjonsevne samt være registrert for 16 sitteplasser i tillegg til førersetet. Er du interessert i å søke drosjeløyvet må du sende inn søknad med alle nødvendige attester innen fristen, og søknadsskjema finner du her. Søknader uten dokumentasjon behandles ikke.

Søker må fylle kravene om vandel, økonomisk evne og faglig kompetanse i yrkestransportloven, det kan du lese mer om her. Søker må også dokumentere eventuell ansiennitet som drosjesjåfør. Søkere som har startet på eller vil starte på løyvekurs for å kvalifisere seg kan komme i betraktning dersom det ikke er andre kvalifiserte søkere. Spørsmål kan rettes til Anne Siri S. Uleberg på telefon 380 74 784.

Søknadsskjema med vedlegg sendes Vest-Agder fylkeskommune, postboks 517 Lund, 4605 Kristiansand.

av ask, publisert 12. september 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer