Farsund kommune ønsker å bedre kulturlivet i kommunen ved økt satsing på flerbrukshuset "Ekko". I en samarbeidsavtale mellom fylkeskommunen og kommunen, som nylig ble behandlet av hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø, fremgår det at fylkeskommunen stiller seg positiv til å støtte prosjektet. Fylkeskommunen har i visjonsdokumentet om ”Kultur i Vest-Agder” som strategi å bidra til utvikling av minst en kulturell møteplass i hver kommune. I Farsund er dette flerbrukshuset «Ekko».

Flerbrukshuset skal ha åpenhet mot et mangfoldig og utvidet kulturliv, samt gi en fast ramme til ungdomsarbeid. Videre skal "Ekko" legge bedre til rette for kulturskolen og gi varierte scenemuligheter i to saler. Huset vil bli fylt med positive og mangfoldige kulturaktiviteter større deler av døgnet, hvor kinoen forblir en av hovedaktivitetene.

Kommunen har søkt fylkeskommunen om investeringsstøtte til flerbrukshuset. Fylkeskommunen ønsker å støtte prosjektet. Det vil bli fremmet en egen politisk sak om dette.

Kommunestyret i Farsund har enstemmig vedtatt avtalen tidligere i år. For fylkeskommunens del fattes et endelig vedtak i fylkestinget 5. november.

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. september 2013 | Skriv ut siden