Over 842 000 velgere hadde forhåndsstemt ved stortingsvalget da forhåndsstemmingen ble avsluttet fredag kveld. Over 757 000 hadde forhåndsstemt på papir, mens over 70 000 velgere i tolv forsøkskommuner hadde forhåndsstemt via Internett. I Vest-Agder er det avgitt totalt 27 048 forhåndsstemmer inkludert internettstemmer i Mandal. Mandal er med i et forsøksprosjekt for internettstemmegiving. Det er mottatt stemmer fra 2491 stemmeberettigede i Mandal.

Den nasjonale rekorden på antall forhåndsstemmer fra stortingsvalget i 2009 er slått. Da kom det inn nærmere 654 000 forhåndsstemmer. En av fire stemmeberettigede har hittil stemt. I forsøkskommunene er andelen enda høyere.

Det endelige antallet forhåndsstemmer er først klar når alle forhåndsstemmene er kommet inn og krysset av i manntallet på valgdagen. Dette betyr at antall forhåndsstemmer vil fortsette å øke. Fra kl 21.00 på valgdagen vil samtlige valgresultater fortløpende presenteres på www.valgresultat.no.

Det er rundt 3 641 000 stemmeberettigede ved stortingsvalget. Av disse bor rundt 250 000 i en av de tolv kommunene som har forsøk med stemmegivning via Internett. Disse tolv kommunene er: Bodø, Bremanger, Fredrikstad, Hammerfest, Larvik, Mandal, Radøy, Re, Sandnes, Tynset, Vefsn og Ålesund.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. september 2013 | Skriv ut siden