Fylkeseldrerådet i Vest-Agder inviterer i samarbeid med Universitetet i Agder til seminar om lyttevennarbeidet. Lyttevennprosjektet, som ble igangsatt i 2010, av fylkeseldrerådet i Vest-Agder, er blitt en suksess. Seminaret finner sted i på Universitetet i Agder på Gimlemoen i Kristiansand seminaret i auditorium B1 007 11. oktober. Konferansen er gratis.

I fylket er det nå over 200 lyttevenner. Fra flere av kommunenes eldreråd eller skolefaglige rådgivere er det uttalt at Lyttevennprosjektet skal introduseres ved alle skolene. Formålet med prosjektet er å bygge bro mellom generasjonene, og utvikle en modell for eldres aktive deltakelse i skolen, for å stimulere og motivere leseferdighet og leselyst hos barn i alderen sju til ni år, i samarbeid med skolens pedagogiske personale. Prosjektet har egne nettsider Du finner nettsiden her.

Program for seminaret kan leses her.

På grunn av bespisning er det ønskelig med en påmelding innen 7. oktober til marion.erichsen@vaf.no  eller per telefon: 38 07 47 35.

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. september 2013 | Skriv ut siden