Vox - Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk - lyser ut midler til kurs i lesing, skriving, regning og data. Mange voksne i Norge har for svake grunnleggende ferdigheter til å mestre utfordringer i et moderne arbeidsliv. Private og offentlige virksomheter fra hele landet kan søke. Tilskuddsordningen Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) gir støtte til opplæring for ansatte med lite formell utdanning. Søknadsfristen er 7. november 2013.

Jan Ellertsen– Å styrke medarbeidernes grunnleggende ferdigheter gir bedre gjennomføring av arbeidsoppgaver, færre feil og mer motiverte ansatte. Det gir gevinst for den enkelte medarbeider, bedriften og samfunnet, sier Jan Ellertsen, direktør i Vox.

Ordningen er et ledd i regjeringens kompetansepolitikk og skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet.

Kompetanse gir gevinst – les mer på vox.no/bka

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. september 2013 | Skriv ut siden