Sykefraværet i Vest- Agder fylkeskommune har økt det siste halvåret sammenlignet med tilsvarende perioder de tre siste årene. Det er høyest sykefravær i aldersgruppen 30 – 39 med over åtte prosent. Det er fortsatt nesten dobbelt så mange kvinner enn menn som er borte fra jobb grunnet egen sykdom i fylkeskommunen. Denne forskjellen har vært til stede i flere år. Den samme tendensen gjør seg også gjeldende på landsbasis. Dette fremgår i en økonomisk rapport som nå er til politisk behandling i fylkeskommunen.

Sykefraværet i tannhelsetjenesten er fortsatt høyt. Et grundig kartleggingsarbeid er iverksatt ved fem klinikker. Det vil bli satt i verk klinkkvise tiltak utover høsten. Det har også vært en markert økning i sykefraværet ved Lister videregående skole de siste årene. I år har også sykefraværet økt ved de videregående skolene rundt Kristiansand – størst økning har Kristiansand katedralskole Gimle.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. september 2013 | Skriv ut siden