Som en del av vedtatt “Sykkelstrategi for Kristiansandregionen 2010-2020” er det planlagt et hovedsykkelveinett og en sykkelekspressvei gjennom Kristiansand. Det er behov for å bedre fremkommeligheten på dagens sykkelveinett og gjøre hele nettet mer ensartet.

Sykkelekspressvegen fra Sørlandsparken via Kvadraturen til Vågsbygd skal ha hinderfri framføring og høy standard. Det skal i tillegg være gode forbindelser på tvers av E39. Dette er forbindelser til Setesdalsveien, i Møllevannsveien, Havnegata og Kvadraturen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. september 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer