Fylkestinget har vedtatt å opprette et Ungdommens Fylkesting i Vest-Agder. Vest-Agder barne- og ungdomsråd koordinerer arbeidet med etableringen. I tillegg er det satt ned en referansegruppe bestående av ungdommer fra fylket og en administrativ styringsgruppe. Det er utarbeidet et forslag til reglement og budsjett i dialog mellom referansegruppen og styringsgruppen. De fylkeskommunale hovedutvalgene og fylkesutvalget har nå fått forslaget til behandling for å komme med eventuelle innspill til det foreslåtte reglement og øvrige rammer før saken fremmes for fylkestinget i november. Hovedutvalg for kultur og utdanning behandlet saken tirsdag og ga tilslutning til forslaget. Hovedutvalget foreslår at hovedutvalgets representanter Karin Hodne (AP) og Johan Fredric Berntsen blir fylkespolitiske utsendinger for oppfølging av Ungdommens Fylkesting og fylkesutvalg.

Fylkestinget har vedtatt å opprette et Ungdommens Fylkesting i Vest-Agder. Vest-Agder barne- og ungdomsråd koordinerer arbeidet med etableringen. I tillegg er det satt ned en referansegruppe bestående av ungdommer fra fylket og en administrativ styringsgruppe. Det er utarbeidet et forslag til reglement og budsjett i dialog mellom referansegruppen og styringsgruppen. De fylkeskommunale hovedutvalgene og fylkesutvalget har nå fått forslaget til behandling for å komme med eventuelle innspill til det foreslåtte reglement og øvrige rammer før saken fremmes for fylkestinget i november. Hovedutvalg for kultur og utdanning behandlet saken i dag og ga tilslutning til forslaget. Hovedutvalget foreslår at hovedutvalgets representanter Karin Hodne (AP) og Johan Fredric Berntsen blir fylkespolitiske utsendinger for oppfølging av Ungdommens Fylkesting og fylkesutvalg.

Forslaget legger opp til en modell hvor Ungdommens Fylkesting skal bestå av to ungdommer fra hver kommune, i alderen 13-22 år. Disse møtes to ganger i året. Under det konstituerende Ungdommens Fylkesting velges et Ungdommens Fylkesutvalg,, bestående av sju ungdommer, og det settes ned et handlingsprogram. Ungdommens Fylkesutvalg skal ha jevnlige møter gjennom året – minimum samme møtefrekvens som det ordinære fylkestinget.

I tillegg til å arbeide med eget handlingsprogram, skal Ungdommens Fylkesutvalg fungere som fylkets rådgivende organ i saker som gjelder barn og unge. Representanter fra Ungdommens Fylkesutvalg kan også engasjeres i andre aktuelle råd og utvalg, som for eksempel i Regionplan Agders politiske samordningsgruppe.

Det ordinære fylkestinget velger to utsendinger som får spesielt ansvar for oppfølging av Ungdommens Fylkesting og Fylkesutvalg. 

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. september 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer