I løpet av året har ansatte i fylkeskommunens politisk sekretariat arbeidet med å sette seg inn i reglementer og rutiner for gjennomføring og opptelling av Stortingsvalget. Sammen med ansatte i IT-enheten har de nå på pass avansert teknisk utstyr i Fylkeshuset for å håndtere samtlige stemmer som avgis i Vest-Agder ved valget - ventelig henimot 100 000 stemmesedler. Ved dette valget tas også et nytt dataprogram - EVA - i bruk for opptellingsarbeidet. Samtlige kommuner og fylkeskommuner benytter dette.

Steinar Knutsen, som er fylkeskommunens "valggeneral" opplyser at det vil være seks til sju ansatte fra fylkeskommunen som vil arbeide med valgoppgjøret fra valgdagen og ett par dager til inntil alt er fintelt og kvalitetssikret. Også Kristiansand kommune vil være å finne i samme lokale med rundt ti ansatte.

På formiddagen på valgdagen starer arbeidet opp med opptelling av forhåndsstemmer. Når valglokalene stenger mandag kveld foregår det en grovtelling i kommunene. Derfra meldes grovtellingsresultatene inn til Statistisk Sentralbyrå som samler alt av resultater fra hele landet.

Ut over tirsdagen blir alle stemmesedler fra hele fylket fraktet til Fylkeshuset for fintelling. Her benyttes scannere til telling.

Steinar Knutsen opplyser at det ventelig vil foreligge et endelig valgoppgjør for Vest-Agder i løpet av onsdagen. Fylkesvalgstyret vil så få valgresultatet til godkjenning på møte mandag 16. september.

På bildet fra venstre: Marion Erichsen, Christian Svendsen, Solfrid Mjåland, Steinar Knutsen og Mats Aukland.

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. september 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Fakta Om Det Nye Fylkestinget
  av jto, 16.09.19

  Fakta om det nye fylkestinget i Agder fylkeskommune

  Les mer
 • Valglogo
  av jto, 12.09.19

  Representantene i det nye fylkestinget

  Les mer
 • Valgurne Illustrasjon
  av jto, 11.09.19

  Valgresultat for fylkestingsvalget

  Les mer