En gjennomgang av det nye Stortinget gjort av likestillings- og diskrimineringsombudet, Sunniva Ørstadvik (LDO), viser at Vest-Agder har flest kvinnelige Stortingsrepresentanter. Etter valget ligger endelig Vest-Agder på topp i en likestilingsstatistikk.

På LDO sin hjemmesidestår det:

"Store geografiske variasjoner

Det er også store forskjeller mellom de ulike fylkene. Vestfold, Telemark og Buskerud er de fylkene som har lavest kvinneandel, med henholdsvis 14, 17 og 22 prosent.  Både Vestfold, Telemark og Aust-Agder har kun èn kvinne blant sine representanter.

I motsatt ende av skalaen finner vi Vest-Agder, Nord-Trøndelag og Rogaland, som alle har kvinneflertall. (...)

Menn dominerer fortsatt vårt øverste folkevalgte organ. Enkelte partier har en kvinneandel helt nede på 21 prosent, og flere fylker har kun èn kvinne blant sine folkevalgte.

- Enkelte partier kommer godt ut, men de aller fleste partiene har store kvinneunderskudd blant sine representanter. Det er for dårlig og skyldes at partiene ikke prioriterer dette. Det er viktig at de som skal styre og bestemme på våre vegne, representerer de vi er, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Sp best, Frp dårligst

Senterpartiet kommer best ut med 70 prosent kvinner blant sine representanter. FrP kommer dårligst ut med 21 prosent kvinneandel. Her er bare 6 av 29 representanter kvinner."

To av FrP sine 6 representanter kommer fra Aust- og Vest-Agder.

 

Avisen Fædrelandsvennen har også lagt merke til dette og skriver på sin lederplass 13.9:

"Det er en svært gledelig førsteplass. Både fordi Vest-Agder i mange sammenhenger henger etter resten av landet på viktige likestillingsparameter. Og særlig fordi fylket pinlig lenge var en ren mannsbastion når det gjaldt kvinner på Stortinget. Utrolig nok var det først i 1985 at Aud Blattmann (Ap) som første kvinne ble innvalgt fra Vest-Agder."

 

Lenke til likestillings- og diskrimineringsombudets artikkel.

av Macdonald, Cheryl, publisert 13. september 2013 | Skriv ut siden