Kringsjå
Foto: Jon Atle Eie
© NVE

Foto: Jon Atle Eie NVE

Idag, den 22. okt, lanseres NVEs fjerde temaplan ”Dammer som kulturminner”, hvor det er gjort en vurdering av norske dammers kulturhistoriske verdi. Det er valgt ut 95 dammer fra hele landet som spesielt bevaringsverdige, og Vest-Agder er representert med 3 dammer

For første gang i Norge er det gjort en samlet, nasjonal vurdering av dammer som kulturminner og utvalget presenteres nå i bokform. Rapporten peker ut 95 dammer med bevaringsverdi og spesiell historisk verdi i et nasjonalt perspektiv.

Vest-Agder er representert med 3 dammer, og under følger en kort presentasjon hver dam:

  • Nåvatn I og III er flerbuedammer og sjeldne i Norge. De var ansett å være innovative og dristige i sin tid, men er krevende betongkonstruksjoner. Flerbuedammer vil mest sannsynlig ikke bli bygd igjen, hvilket gjør disse to dammene spesielt bevaringsverdige. Dammene inngår i Skjerka kraftverk som har fått status nasjonalt bevaringsverdig kraftverk i NVEs temaplan Kulturminner i norsk kraftproduksjon i 2006.
  • Kringsjå (Paulenfoss) forteller om statens første engasjement for å sikre seg elektrisitet til infrastruktur mot slutten av 1890-tallet. Relasjonen til politikeren Gunnar Knudsen, sentral i forbindelse med konsesjonslover og opprettelsen av NVE, gir damanlegget en spesiell historie.
  • Nomeland inngår som en vesentlig del av det stilfullt utformede kraftanlegget Nomeland, som også er vurdert som bevaringsverdig kulturminne. Dammen er en verdig representant for 1920-tallets dambygging, som del av et anlegg med en meget konsentrert utbygging og kort vannvei.

-I prosjektet Dammer som kulturminner ønsker vi at det tradisjonelle perspektivet på dammer kan utvides. En dam er ofte selve forutsetningen for en virksomhet, i denne sammenheng et større kulturmiljø, men dammen er gjerne plassert i kulissene. Det er derfor viktig å fremheve dammens rolle og funksjon for ulike typer virksomheter, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud.

Dammer som kulturminner er sluttrapporten på Norges vassdrags- og energidirektorats (NVEs) arbeid med å kartlegge og vurdere dammer ut fra kulturhistoriske verdier, og er den siste av fire temaplaner som også inkluderer kraftverk, -ledninger og trafostasjoner. Temaplanene danner grunnlaget for det videre arbeidet med NVEs kulturminneplan.

av Willumsen, Yvonne Fernmar, publisert 22. oktober 2013 | Skriv ut siden