Trygg Trafikk melder at det foreløpige tallet for omkomne i september 2013 er 20. I samme måned i 2012 var det foreløpige tallet åtte. Dette økte med to slik at det endelig tallet for september 2012 endte på 10. For Vest-Agder viser statistikken at en omkom i trafikken i fylket i september. I september i fjor var antallet null. 140 personer har mistet livet i trafikken hittil i 2013. I samme periode i fjor omkom 113 personer i veitrafikkulykker. I Vest-Agder er fire omkommet i trafikken løpet av årets ni første måneder. Det er samme antall som for tilsvarende periode i fjor.

Tallene for september fordeler seg på åtte bilførere, tre bilpassasjerer, seks motorsyklister, en mopedist, en syklist og en fotgjenger.  Av de til sammen 11 omkomne bilførerne/-passasjerene ble seks drept i kollisjon med annet kjøretøy, tre i eneulykker, en i sammenstøt med elg og en fikk last fra møtende bil i fronten.  Av de 20 omkomne var 15 menn og fem kvinner.

Guro Ranes– Alle måneder etter mai har ligget godt over fjoråret, og vi er bekymret for denne utviklingen, sier avdelingsdirektør Guro Ranes i Vegdirektoratet. Hun understreker imidlertid at den langsiktige trenden fortsatt er positiv, og håper at tallene snart skal være tilbake på et lavere nivå. - Vi vil analysere disse sommer- og høstulykkene ekstra nøye for å se om det er nye områder vi skal rette spesiell innsats mot, sier Ranes.  

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. oktober 2013 | Skriv ut siden