EU-parlamentet har satt seg spenstige mål for trafikksikkerhetsarbeidet i EU i årene fremover. I følge fagbladet Våre Veger, har EU satt mål som også definerer antall hardt skadde, ikke bare omkomne i trafikken. Hvert år blir 250 000 mennesker alvorlig skadet i trafikken EU. Nå har EU-parlamentet besluttet at antallet skal reduseres med 40 prosent innen 2020.

Parlamentet krever videre at det skal utferdiges planer for å redusere ulykkeantallet av særlig drepte og hardt skadde i byer, samt at det skal foretas analyser av effekten av hva 30 kilometers fartsgrense vil bety i forhold til antall trafikkofre.

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. oktober 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer