Hovedutvalg for samferdsel, areal og gikk nylig inn for at fylkestinget skal si seg enig i at fylkeskommunen skal delta i vurdering av en Hidra fastlandsforbindelse i Flekkefjord bygd som rørbro, som en del av prosjektet Ferjefri E39 Kristiansand - Trondheim. Hovedutvalget gikk videre inn for at forhandlingene som har vært ført om andre løsninger for fastlandsforbindelsen fortsettes. Fylkesutvalget gikk imidlertid i går, mot stemmene fra AP og V, inn for å avslutte forhandlingene om det nåværende prosjektet. Fylkesutvalget besluttet videre, mot de samme partienes stemmer, at fylkeskommunen skal arbeide aktivt videre for en annen løsning for fastlandsforbindelse. Fylkesutvalget fulgte for øvrig opp hovedutvalgets anbefaling om rørbro-utredning. Fylkestinget fatter endelig vedtak i saken 5. november.

Aps tre representanter og Venstres ene representant stemte for et forslag fra AP om at prosjektet Hidra Landfast skal opprettholdes og at fylkeskommunens administrasjon skal presentere en fremstilling som konkret viser hvilke beløp som mangler og hva som reelt ikke er finansiert. I forslag var det i tillegg lagt opp til at saken skulle fremmes på nytt i forbindelse med budsjettbehandlingen i høst. Et flertall på fylkesutvalgets øvrige sju representanter nedstemte dette forslaget.

Fylkesutvalget støttet enstemmig et forslag fra KrF hvor det presiseres at dersom vurderinger tilsier at en rørbroløsning skal søkes realisert, så er fylkestinget villig til å bidra med finansieringen med den tidligere vedtatte totalrammen på 423 millioner kroner og samme finansieringsfordeling som det har vært lagt opp til hittil.

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. oktober 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi
  av ansk55, 19.09.19

  Ledig drosjeløyve i Kvinesdal kommune - utlysning september 2019

  Les mer
 • Veiskilt
  av jto, 29.08.19

  Regionreformen følges opp med opprydning i veinummer

  Les mer
 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer