Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø gikk onsdag inn for at fylkestinget skal anmode om at det igangsettes arbeid med å utrede et nytt bompengeinnkrevingssystem i Kristiansandregionen. Bakgrunnen er at regjeringen i fjor sommer besluttet at en ny samferdselspakke for Kristiansandregionen skal ta utgangspunkt i bygging av en ytre ringvei, "Konsept Ytre Ringvei", utenfor Kristiansand-sentrum. Utredninger og vurderinger av omfanget av gang- og sykkeltiltak, kollektivtrafikk, restriktive tiltak for biltrafikken og andre samferdselstiltak skal inngå i planleggingen.

Det må fattes lokalpolitisk vedtak om bompengeinnkreving. Dette er en forutsetning for statlige bevilgninger til utbyggingen. Vedtaket medfører ikke fylkeskommunale bidrag.

Hovedutvalget gikk i tillegg, mot stemmene fra AP,  inn for å anmode fylkestinget om å be regjeringen vurdere en høyere statlig finansieringsandel i bompengeprosjektet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. oktober 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer