Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø gikk onsdag inn for at fylkestinget skal anmode om at det igangsettes arbeid med å utrede et nytt bompengeinnkrevingssystem i Kristiansandregionen. Bakgrunnen er at regjeringen i fjor sommer besluttet at en ny samferdselspakke for Kristiansandregionen skal ta utgangspunkt i bygging av en ytre ringvei, "Konsept Ytre Ringvei", utenfor Kristiansand-sentrum. Utredninger og vurderinger av omfanget av gang- og sykkeltiltak, kollektivtrafikk, restriktive tiltak for biltrafikken og andre samferdselstiltak skal inngå i planleggingen.

Det må fattes lokalpolitisk vedtak om bompengeinnkreving. Dette er en forutsetning for statlige bevilgninger til utbyggingen. Vedtaket medfører ikke fylkeskommunale bidrag.

Hovedutvalget gikk i tillegg, mot stemmene fra AP,  inn for å anmode fylkestinget om å be regjeringen vurdere en høyere statlig finansieringsandel i bompengeprosjektet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. oktober 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer