Bibliotekene i Agder er blant de første i landet som tilbyr utlån av e-bøker. Arbeidet med å få på plass ordningen har pågått i ett års tid, og er nå klar til lansering i månedsskiftet oktober/november. Dette fremgår av en statusrapport for prosjektet som ble lagt frem for hovedutvalget for kultur og utdanning på tirsdag.

Norskspråklige e-bøker har vært tilgjengelige i markedet en stund, men forlagene har, inntil nylig, vært tilbakeholdne med å tillate bibliotekene å låne dem ut. Bibliotekene, på sin side, fremholder at utlån av e-bøker vil kunne bidra til å bygge opp et marked for norske e-bøker.

Prosjektet er et samarbeid mellom Vest-Agder fylkesbibliotek og Aust-Agder bibliotek og kulturformidling, og muliggjøres ved at begge fylkeskommunene påtar seg en aktiv rolle både praktisk og økonomisk.

Tilbudet er et prøveprosjekt som skal evalueres i 2016.

 Prosjektet støtter opp om Regionplan Agders satsing på kultur.

av Wanja Richardsen, publisert 24. oktober 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Mye Gøy I Høstferien
  av jto, 12.09.19

  Søndagsåpne museer og høstaktiviteter

  Les mer
 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer