95 prosent av befolkningen har brukt PC i løpet av de siste tre månedene. Det er samme andel som året før. Også i gruppen 65-74 år har andelen stabilisert seg på like under 75 prosent de siste årene. Det er den samme tendensen i tallene for bruk av Internett de siste 3 månedene. Nesten alle i aldersgruppene under 65 år bruker nettet, og andelen i den eldste aldersgruppen har stabilisert seg på rundt 70 prosent.

To av tre bruker mobiltelefon til internettilknytning utenfor hjem og arbeid. Andelen er bare 16 prosent blant den eldste aldersgruppen og øker til over 80 prosent for aldersgruppen 16-34 år. 65 prosent bruker bærbare datamaskiner til internettilknytning utenfor hjem og arbeid. Her er imidlertid forskjellen mellom de eldste og de yngste vesentlig mindre, 37 prosent for de eldste og nesten 80 prosent for de yngste.
 

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. oktober 2013 | Skriv ut siden