Fotoutstilling på Vest-Agder-museet Lista, Nordberg Fort

Velkommen til åpning 11. oktober kl. 18:30.

Arkitektene Anders Eik Pilskog og Jan Gunnar Skjeldsøy vil lære ungdommer til å bli bunkerologer. Bunkerologi er både en metode og en serie med utprøvinger som har pågått siden 2004.

Målsettingen er å synliggjøre bunkerne fra annen verdenskrig som en verdifull ressurs gjennom å legge til rette for at de kan sees, oppleves og brukes på nye måter – uten å miste kontakten med fortiden. Ved å gi barn og unge nødvendige verktøy og metoder vil de gi bunkerne, bunkerlandskapet og historiene ungdommene forteller en ny relevans og aktualitet for generasjonen som vokser opp i dag.

I forbindelse med DKS-prosjektet vises en fotoutstilling med tittelen Bunkerologi og bunkerologer på Vest-Agder-museet Lista, Nordberg Fort i perioden 11.10- 31.10. 2013. Åpningstider: søndager 12-17.

Fotografiene beskriver hvordan elevene utforsket rom og begreper gjennom et verksted på to skoletimer. Løpegangen og skytestillingene på Nordberg Fort har dannet terrenget og konteksten for arbeidene. Hver elev har fått en strekning/punkt og jobbet med en arkitektur/infrastruktur i skala 1.50.  Elevene har latt seg inspirere av de arkitektoniske kvalitetene i bunkerne og diskutert ulike begreper gjennom verkstedet.  Eksemplene på begrepene som er diskutert er varme, isolasjon, møtepunkt-høyt, bredt og fiendtlig.

Verkstedet har hatt deltakere fra 8.-10. tinn fra følgende skoler: Farsund Barne- og ungdomsskole, Lista ungdomsskole, Lyngdal ungdomsskole, Lyngdal kristne grunnskole, Farsund kristne grunnskole.   

av gbl, publisert 7. oktober 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Mye Gøy I Høstferien
  av jto, 12.09.19

  Søndagsåpne museer og høstaktiviteter

  Les mer
 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer

Siste fra Fylkeskonservatoren

 • VAM
  av jto, 03.05.19

  Fylkestinget vil være med å sikre Vest-Agder-museets gjenstander

  Les mer