Til jernbaneformål foreslår regjeringen i neste års statsbudsjett 18,7 milliarder kroner i 2014, en økning på vel 30 prosent fra saldert budsjett 2013. Det legges opp til tiltak i begge endeområdene av den fremtidige Sørvestbanen. Det vil bli gjennomført arbeider på Vestfoldbanen, som det er et mål om å få koblet sammen med Sørlandsbanen. Videre legges det opp til sikringsarbeider på Jærbanen i Rogaland.

På Østlandet er InterCity-utbyggingen er i full gang. Innen utgangen av 2024 vil det være sammenhengende dobbeltspor til Tønsberg.  I statsbudsjettforslaget er det lagt inn l 1,98 milliarder til videreføring av arbeidene på prosjektet Farriseidet – Porsgrunn. Arbeidet med strekningen startet i september 2012, og det 22,8 kilometer lange dobbeltsporet er planlagt ferdig sommeren 2018. Videre foreslås 1,33 milliarder kroner til videreføring av arbeidene på prosjektet Holm – Holmestrand – Nykirke. Arbeidet startet i 2010, og dobbeltsporet på 14,1 kilometer skal etter planen være ferdig høsten 2016.

Det er også lagt inn 261 millioner kroner til nytt signal- og sikringsanlegg på dobbeltsporet Stavanger – Sandnes (Jærbanen) og Ganddal godsterminal. Signal- og sikringsanlegget skal settes i drift i tredje kvartal 2014. Det nye anlegget skal sørge for en mer fleksibel drift og bedre kapasitet ved avvik enn det eksisterende, midlertidige anlegget. Det nye signal- og sikringsanlegget er forberedt for senere innføring av ERTMS-teknologien.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. oktober 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer