Kulturdepartementet legg vekt på konsolidering, samlingsforvalting, drift og bygningsvern i musea i Det nasjonale museumsnettverket. Gjennom museumsreforma er mange museum slegne saman til større og sterkare einingar. Mange museum treng meir ressursar til drift, forvalting av store samlingar og for å ta vare på kulturhistoriske bygningar. Samlingsforvalting, bygningsvern og drift er grunngiving for ei styrking på i alt om lag 5,8 millionar kroner til enkelte musear. I forslaget til statsbudsjett er ein millon av desse midlane er tildelt Vest-Agder museet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. oktober 2013 | Skriv ut siden