Torbjørn Røe Isaksen
Foto: Thomas Haugersveen/SMK

Foto: Thomas Haugersveen/SMK

I rapporten ”Forecasting Demand and Supply of Labour by Education” sammenligner SSB etterspørsel og tilbud for tjue utdanningsgrupper på nasjonalt nivå fram mot 2030. Rapporten viser at etterspørselen etter arbeidsakraft med utdanning fra høyskole- og universitetsnivå, og med yrkesfaglig opplæring fra videregående skole, vil øke i perioden. Det vil bli knapphet på arbeidskraft med yrkesfag fra videregående opplæring og også mangel på lærere og sykepleiere fram mot 2030. De som ikke har høyere eller yrkesrettet utdannelse, vil oppleve et stadig trangere arbeidsmarked. - Norge trenger dyktige fagfolk og derfor vil regjeringen satse på yrkesfagene. Denne rapporten understreker nok en gang hvor viktig det er at vi får flere til å fullføre videregående skole, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Gruppen med kortest utdanning i SSBs rapport blir stadig mindre etterspurt. Denne gruppen har ikke fullført videregående skole og vil, sammen med de med ukjent utdanning, bare utgjøre 16 prosent av etterspurt arbeidskraft i 2030, sammenlignet med 22 prosent i 2010. Samtidig indikerer fremskrivingen at det vil være udekket etterspørsel etter personer med yrkesfaglige utdanningsprogram fra videregående som høyeste fullførte utdanning.
Knapphet på lærere og sykepleiere

Framskrivningene viser også at det vil bli økt etterspørsel etter personer med universitets- og høgskoleutdanning. Når det gjelder gruppene på lavere nivå, trekker SSB blant annet fram at behovet for arbeidskraft utdannet innenfor helse, pleie og omsorg vil overgå tilgangen. Særlig vil det bli knapphet på sykepleiere. Rapporten viser også et udekket behov for lærere utover i perioden mot 2030. - Læreren er skolens viktigste ressurs og regjeringen vil derfor jobbe målrettet for at det skal bli mer attraktivt å være lærer. Vårt mål er at flere skal ønske å bli lærere og at flere av dem som allerede har en lærerutdanning skal fortsette å jobbe i skolen, sier Røe Isaksen.

Lenke til rapporten

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. oktober 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Eksamensforberedende Kurs H 19
  av jto, 09.09.19

  Gratis eksamensforberedende kurs i høst

  Les mer
 • Skoledebatter
  av jto, 26.08.19

  Skoledebattene er i gang

  Les mer
 • Skolefrokost I Vennesla
  av jto, 21.08.19

  METTET 400

  Les mer