Folkehelse var blant temaene da norske regioner, byer og kommuner deltok under den ellevte utgaven av regionenes uke – Open Days – i Brussel nylig. Hensikten var å utveksle erfaringer og finne regionale samarbeidspartnere. Sørlandets Europakontor var medarrangør for et seminar på Norway House som presenterte det interregionale samarbeidsprosjektet: Stedsutvikling, Medvirkning og Sosiale møteplasser (SMS), som søker å fremme sosial integrering og legge til rett for at innbyggerne kan leve bedre og sunnere liv. Vest-Agder fylkeskommune deltar i prosjektet.

Prosjektet har partnere både i Norge og Sverige, og i Norge deltar Vest-Agder/Kristiansand og Fredrikstad kommune. Anette Vesterskov Pedersen, som er rådgiver for folkehelse i Vest-Agder fylkeskommune og prosjektleder for SMS-prosjektet i Vest-Agder, kunne nevne flere tiltak som allerede er startet i Vest-Agder/Kristiansand-området.

Treningsapparater i naturen                  
Anette Vesterskov Pedersen–Elvepromenaden og strandpromenaden i Kristiansand er blitt rustet opp, det er satt ut treningsapparater i naturen og en kjedelig murvegg har fått fine speilflater som reflekterer havet. Formålet er å oppfordre folk til å komme seg ut og oppholde seg mer ute. Vi prøver å finne tiltak som er aktivitetsskapende, trygge og sosialt inkluderende, sa Vesterskov Pedersen.

En viktig målsetning i prosjektet er å utvikle et rammeverk som sikrer at sosiale hensyn, folkehelse og kultur blir gitt en rolle i byutvikling på samme måte som økonomiske hensyn.

Prosjektet har fått stor oppmerksomhet i Norge, og Miljødirektoratet har tatt det inn i sin nærmiljøsatsing for de neste ti årene. Ifølge Vesterskov Pedersen har også andre regioner i landet vist interesse for prosjektet og ønsker å lære mer om det.

Open Days er et årlig firedagersarrangement som samler rundt 6000 deltakere fra hele Europa. Regioner og byer presenterer sine evner til å skape vekst og arbeidsplasser, gjennomføre EUs regionalpolitikk og synliggjør viktigheten av det lokale og regionale nivået i godt europeisk styresett.

Les mer om det interregionale samarbeidsprosjektet «Stedsutvikling, Medvirkning og Sosiale møteplasser»

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. oktober 2013 | Skriv ut siden