Vennesla kommune har i samarbeid med Statens Vegvesen og Vest-Agder fylkeskommune utarbeidet forslag til kommunedelplan for sykkel. Høringsfrist 12. november 2013. Planforslaget er lagt ut til offentlig høring, i samsvar med plan- og bygningsloven. Det arrangeres åpent møte med informasjon om planen torsdag 10. oktober klokken 18.00 i kantina på Herredshuset i Vennesla.

Kommunedelplanen er en overordnet plan for sykkelvegnettet. Planforslaget inneholder et arealplankart med bestemmelser som er juridisk bindende. Videre har planen delt sykkelvegnettet inn i hoved- og lokalruter. Hver rute er beskrevet med dagens situasjon, forslag til sykkeltiltak, konsekvensvurderinger og kostnader. Det er lagt ut et eksemplar av planforslaget på Vegkontoret i Vest-Agder.
Merknader og innspill kan sendes innen 12. november 2013 til Vennesla kommune, Seksjon for samfunnsutvikling, Postboks 25, 4701 Vennesla eller ved mail til Ingrid Sæther Konsmo på mail til isk@vennesla.kommune.no eller telefon 38 13 72 28.

Last ned

Kommundelplan for Sykkel Vennesla.pdf

Plankart kommunedelplan for sykkel.pdf

Kommunedelplan For Sykkel Forside - Vennesla Kommune

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. oktober 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer