Vennesla kommune har i samarbeid med Statens Vegvesen og Vest-Agder fylkeskommune utarbeidet forslag til kommunedelplan for sykkel. Høringsfrist 12. november 2013. Planforslaget er lagt ut til offentlig høring, i samsvar med plan- og bygningsloven. Det arrangeres åpent møte med informasjon om planen torsdag 10. oktober klokken 18.00 i kantina på Herredshuset i Vennesla.

Kommunedelplanen er en overordnet plan for sykkelvegnettet. Planforslaget inneholder et arealplankart med bestemmelser som er juridisk bindende. Videre har planen delt sykkelvegnettet inn i hoved- og lokalruter. Hver rute er beskrevet med dagens situasjon, forslag til sykkeltiltak, konsekvensvurderinger og kostnader. Det er lagt ut et eksemplar av planforslaget på Vegkontoret i Vest-Agder.
Merknader og innspill kan sendes innen 12. november 2013 til Vennesla kommune, Seksjon for samfunnsutvikling, Postboks 25, 4701 Vennesla eller ved mail til Ingrid Sæther Konsmo på mail til isk@vennesla.kommune.no eller telefon 38 13 72 28.

Last ned

Kommundelplan for Sykkel Vennesla.pdf

Plankart kommunedelplan for sykkel.pdf

Kommunedelplan For Sykkel Forside - Vennesla Kommune

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. oktober 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer