Fylkeskommunens hovedutvalg for kultur og utdanning ble i sist møte orientert om at Tingvatn fornminnepark og besøkssenter IKS fortsatt har utfordringer på investeringssiden. Det gjelder særlig i forhold til dekning av allerede foretatte investeringer knyttet til ferdigstillelsen av bygget. Fylkesrådmannen varsler at finansieringen av den gjenstående grunninvesteringen og andel av fjernbåren varme vil bli vurdert i forbindelse med budsjettarbeidet for 2014.

Området hvor Tingvatn fornminnepark og besøkssenter befinner seg var frem til 2003 benyttet av Forsvaret. I 2003 besluttet Hægebostad kommune og Vest-Agder fylkeskommune å erverve eiendommen på tilbud fra Forsvaret. Tingvatn fornminnepark og besøkssenter IKS ble  opprettet i 2006 av Hægebostad kommune og Vest-Agder fylkeskommune. Man var da enige om å utvikle en kulturhistorisk arena i de gamle byggene på eiendommen. Eierne stod for den økonomiske finansieringen av ombygningen, mens styret i det  interkommunale selskapet stod for planlegging og gjennomføring av byggeprosessen. I juni 2011 kunne besøkssenteret åpne for besøkende med store utstillingslokaler, kafé, museumsbutikk, turistinformasjon og næringshaller.

Besøkssenteret har hatt et tett samarbeid med fylkeskommunen omkring drift og utvikling av plassen. I 2012 bevilget fylkeskommunen 200 000 kroner i ordinært driftstilskudd. Fylkeskommunen og Hægebostad kommune har i dessuten inngått en avtale om et ekstraordinært tilskudd på 400 000 kroner  årlig i en treårsperiode fra 2013-2015. I tillegg har fylkeskonservatoren bistått med utvikling av det kulturhistoriske formidlingsopplegget. Samarbeid ble videreført i 2012.

Antallet av besøkende var i 2012 på 1954. Adgang til hele anlegget var gratis.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. oktober 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer
 • Kulturrell Møteplass I Songdalen
  av jto, 05.06.19

  Fylkesutvalget positivt til å gi fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer

Siste fra Fylkeskonservatoren

 • VAM
  av jto, 03.05.19

  Fylkestinget vil være med å sikre Vest-Agder-museets gjenstander

  Les mer
 • Bredalsholmen Dokk Og Fartøyvernsenter Sommeren 2006
  av jto, 06.03.19

  To kulturminneanlegg i Vest-Agder får midler fra Riksantikvarens bevaringsprogram

  Les mer
 • Setesdalsbanen -damplokomotiv
  av jto, 06.03.19

  Setesdalsbanen får økonomisk støtte til istandsetting av rasoverbygg

  Les mer