Songdalen kommune har søkt om økonomisk tilskudd til gjennomføring av en mulighetsstudie for Nodeland sentrum. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø har besluttet at Vest-Agder fylkeskommune skal bidra med 150 000 kroner. Det forutsettes at kommunen går inn med et tilsvarende beløp. Midlene skal benyttes til kjøp av ekstern konsulentbistand. Fylkeskommunen skal gis anledning til å delta i prosessen med utarbeidelse av mulighetsstudien. Det må tas sikte på at arbeidet er sluttført innen sommeren 2014.


Mulighetsstudien skal danne grunnlag for utarbeidelse av ny områdereguleringsplan for Nodeland sentrum. I en samarbeidsavtale mellom fylkeskommunen og Songdalen kommune for perioden 2012-2015 heter det følgende: "Nedre deler av Songdalen kommune vokser sterkt med kort reiseavstand til arbeidsplasser i

Kristiansand. Denne utvikling antas å ville fortsette. Det settes i gang en mulighetsstudie for Nodeland – Nodelandsheia – Brennåsen-området knyttet til overordnet arealbruk og større etableringer. "Regional plan for Kristiansand regionen 2010 — 2050" legges til grunn for arbeidet.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. oktober 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer