Songdalen kommune har søkt om økonomisk tilskudd til gjennomføring av en mulighetsstudie for Nodeland sentrum. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø har besluttet at Vest-Agder fylkeskommune skal bidra med 150 000 kroner. Det forutsettes at kommunen går inn med et tilsvarende beløp. Midlene skal benyttes til kjøp av ekstern konsulentbistand. Fylkeskommunen skal gis anledning til å delta i prosessen med utarbeidelse av mulighetsstudien. Det må tas sikte på at arbeidet er sluttført innen sommeren 2014.


Mulighetsstudien skal danne grunnlag for utarbeidelse av ny områdereguleringsplan for Nodeland sentrum. I en samarbeidsavtale mellom fylkeskommunen og Songdalen kommune for perioden 2012-2015 heter det følgende: "Nedre deler av Songdalen kommune vokser sterkt med kort reiseavstand til arbeidsplasser i

Kristiansand. Denne utvikling antas å ville fortsette. Det settes i gang en mulighetsstudie for Nodeland – Nodelandsheia – Brennåsen-området knyttet til overordnet arealbruk og større etableringer. "Regional plan for Kristiansand regionen 2010 — 2050" legges til grunn for arbeidet.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. oktober 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Skibmannsheia
  av jto, 04.09.19

  Bidrar til å utvikle Skibmannsheia i Lindesnes til regionalt turmål

  Les mer
 • Forsideutsnitt Kommuneplan Lindesnes
  av jto, 30.08.19

  Positiv anbefaling av forslag til kommuneplanens samfunnsdel for nye Lindesnes

  Les mer
 • Lindesnes Kommune Arealdel
  av jto, 17.06.19

  Anbefaler Lindesnes kommune å stille arbeidet med kommuneplanens arealdel i bero

  Les mer