Miljøverndepartementet vurderer å foreta endringer i Regional plan for Kristiansandsregionen 2011-2050, på punktet som gjelder utbygging av Sørlandsparken Vest. Fylkesutvalget slutter seg til fylkesrådmannens forslag om å gjennomføre planen uten endringer. Dette kom frem på møtet i fylkesutvalget på onsdag.

Miljøverndepartementets forslag innebærer at det settes stopp for etablering av ytterligere handel i Sørlandsparken Vest. Fylkesrådmannen fremholder at Regional plan for Kristiansandsregionen 2011-2050, som ble vedtatt av fylkestinget i juni i år, kom i stand etter en meget omfattende og grundig regional prosess. Det vises videre til at det har ligget som en premiss i hele planprosessen at Sørlandsparken skal ses på som et helhetlig område for å sikre en optimal utvikling. I departementets vurdering legges det til grunn at dersom det skal åpnes for ytterligere handel, skal dette skje i Sørlandsparken Øst, i Lillesand kommune.

Fylkesrådmannen fastholder at hele Sørlandsparken må ses på i sammenheng, og vil derfor ikke gjøre de endringer som fremgår av Miljøverndepartementets konklusjon.

 

 

av Wanja Richardsen, publisert 24. oktober 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Veiskilt
  av jto, 29.08.19

  Regionreformen følges opp med opprydning i veinummer

  Les mer
 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer

Siste fra Plan og miljø

 • Skibmannsheia
  av jto, 04.09.19

  Bidrar til å utvikle Skibmannsheia i Lindesnes til regionalt turmål

  Les mer
 • Forsideutsnitt Kommuneplan Lindesnes
  av jto, 30.08.19

  Positiv anbefaling av forslag til kommuneplanens samfunnsdel for nye Lindesnes

  Les mer
 • Lindesnes Kommune Arealdel
  av jto, 17.06.19

  Anbefaler Lindesnes kommune å stille arbeidet med kommuneplanens arealdel i bero

  Les mer