Miljøverndepartementet vurderer å foreta endringer i Regional plan for Kristiansandsregionen 2011-2050, på punktet som gjelder utbygging av Sørlandsparken Vest. Fylkesutvalget slutter seg til fylkesrådmannens forslag om å gjennomføre planen uten endringer. Dette kom frem på møtet i fylkesutvalget på onsdag.

Miljøverndepartementets forslag innebærer at det settes stopp for etablering av ytterligere handel i Sørlandsparken Vest. Fylkesrådmannen fremholder at Regional plan for Kristiansandsregionen 2011-2050, som ble vedtatt av fylkestinget i juni i år, kom i stand etter en meget omfattende og grundig regional prosess. Det vises videre til at det har ligget som en premiss i hele planprosessen at Sørlandsparken skal ses på som et helhetlig område for å sikre en optimal utvikling. I departementets vurdering legges det til grunn at dersom det skal åpnes for ytterligere handel, skal dette skje i Sørlandsparken Øst, i Lillesand kommune.

Fylkesrådmannen fastholder at hele Sørlandsparken må ses på i sammenheng, og vil derfor ikke gjøre de endringer som fremgår av Miljøverndepartementets konklusjon.

 

 

av Wanja Richardsen, publisert 24. oktober 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer

Siste fra Plan og miljø

 • Lindesnes Kommune Arealdel
  av jto, 17.06.19

  Anbefaler Lindesnes kommune å stille arbeidet med kommuneplanens arealdel i bero

  Les mer
 • Frimområde Skilt
  av jto, 14.06.19

  Vil ha økt ressurs til nye oppgaver knyttet til friluftsliv

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer