I 2012 hadde Agder naturmuseum og botaniske hage 15 876 besøkende. Dette er en vekst på 18,8 prosent fra 2011. Over halvparten av de besøkende var barn og ungdom. I tillegg har tidligere tellinger vist at rundt 55 000,- personer besøker hage og park i løpet av året. Museet er en vitenskapelig institusjon og et museum som har som formål å fremskaffe, dokumentere og formidle kunnskap om botanikk, geologi og zoologi med hovedvekt på Agder-regionen. Museet holder til på Gimle gård og har også ansvaret for driften av den botaniske hage for fjellplanter på Ljosland i Åseral kommune. Museet eies av Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune med 50 prosent hver.

Museet har en høy aktivitet innenfor formidling, forskning og samlingsforvaltning. Det formidler sitt fagområde i form av egne faste og temporære utstillinger, åpne arrangementer i eget regi, deltagelse på eksterne arrangementer samt opplegg særlig tilrettelagt for Den Kulturelle Skolesekken.

Museet har tre konservatorer med forskerkompetanse, og hver av disse er involvert i et eller flere forskningsprosjekter. Til sammen er museet involvert i 18 forskningsprosjekter. De viktigste samarbeidspartnerne er knyttet til universiteter og botaniske hager i Norge og resten av Norden.

I 2012 fortsatte utredningene sammen med Universitetet i Agder for å se på fremtidig samarbeid mellom naturmuseet og universitet. Universitetsstyret vedtok i juni 2012 at de er positive til at det settes i gang en prosess som har sammenslåing av UiA og Agder naturmuseum og botaniske hage som mål. Styret for museet har fulgt opp med tilsvarende vedtak.

Agder naturmuseum og botaniske hage mottok i fjor er ordinært driftstilskudd ppå 2,i millioner kroner fra fylkeskommunen.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. oktober 2013 | Skriv ut siden