Vest-Agder museet hadde i 2012 en omsetning på henimot 42 millioner kroner. Driftsresultatet ble på vel 1,4 millioner kroner, en forbedring på nesten 1,5 millioner kroner fra året før. Vest-Agder fylkeskommune eier 50 prosent av Vest-Agder-museet IKS. Øvrige eierandeler er: Kristiansand kommune 20 prosent, Mandal, Vennesla, Flekkefjord og Farsund fem prosent hver og en prosent på hver av de øvrige kommunene i fylket.

Besøkstallet var i 2012 på 76 806 i motsetning til 85 868 personer året før. Nedgangen skyldes i hovedsak at Setesdalsbanen ble innstilt i sesongen. For de andre avdelingene var det tale om små endringer. Nytt i 2012 var at Kristiansand Kanonmuseum ble en del av museets tilbud og at man økte aktiviteten i Lille Nodeviga ved Odderøya. Museet har også fokus på å øke besøkstallene gjennom deltagelse i reiselivsklyngen Arena Usus. Nettverket har et fokus på gjenkjøp og skal bidra til å øke bedriftenes konkurranseevne.

Vest-Agder-museet IKS ble vedtatt opprettet i 2005 som et resultat av arbeidet med museumsreformen i Vest-Agder. Museet ble opprettet ved at sju kulturhistoriske museer i Vest-Agder ble slått sammen til en organisasjon (Flekkefjord Museum, Listamuseet, Sjølingstad Uldvarefabrik, Mandal Bymuseum, Setesdalsbanen, Gimle Gård og Vest-Agder Fylkesmuseum). Vigeland Hus i Mandal ble innlegget i 2008 og fra 1. juli 2012 ble Kristiansand Kanonmuseum også innlemmet i museet.

Vest-Agder-museet er et museum som skal organisere innsamling, bevaring, dokumentasjon, forskning og formidling av kulturhistorie for Vest-Agder. Vest- Agder-museet har ansvaret for drift og forvaltning av de samlinger og anlegg som eies av museene, som etter avtale er med i Vest-Agder-museet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. oktober 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer
 • Publikumsmottak Kanonmuseet
  av jto, 28.10.19

  To millioner til publikumsmottak på kanonmuseet i Kristiansand

  Les mer
 • VAM
  av jto, 30.09.19

  Godt fjorår for Vest-Agder-museet

  Les mer