Da Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder, i midten av oktober, behandlet Handlingsprogram for fylkesveg 2014 - 2017 for fylkesvegnettet i Vest-Agder fremmet representanten Siri Topstad et forslag som fikk enstemmig tilslutning. Det innebærer at rådet stiller seg positivt til handlingsplanen. Rådet legger særlig vekt på at satsingen på kollektivtiltak, inkludert tilpasning av kollektivinfrastrukturen, er økt. Det samme gjelder satsing på trafikksikkerhet, brøyting og gang/sykkelveier. Rådet mener dette er av vesentlig betydning for mobilitet og den store synligheten av blant annet mennesker med hjelpemidler i fylket.

Også Fylkeseldrerådet i Vest-Agder behandlet handlingsplanen i slutten av oktober. Fylkeseldrerådet sluttet seg til vedtaket utarbeidet av råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. oktober 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi
  av ansk55, 19.09.19

  Ledig drosjeløyve i Kvinesdal kommune - utlysning september 2019

  Les mer
 • Veiskilt
  av jto, 29.08.19

  Regionreformen følges opp med opprydning i veinummer

  Les mer
 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer