Da Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder, i midten av oktober, behandlet Handlingsprogram for fylkesveg 2014 - 2017 for fylkesvegnettet i Vest-Agder fremmet representanten Siri Topstad et forslag som fikk enstemmig tilslutning. Det innebærer at rådet stiller seg positivt til handlingsplanen. Rådet legger særlig vekt på at satsingen på kollektivtiltak, inkludert tilpasning av kollektivinfrastrukturen, er økt. Det samme gjelder satsing på trafikksikkerhet, brøyting og gang/sykkelveier. Rådet mener dette er av vesentlig betydning for mobilitet og den store synligheten av blant annet mennesker med hjelpemidler i fylket.

Også Fylkeseldrerådet i Vest-Agder behandlet handlingsplanen i slutten av oktober. Fylkeseldrerådet sluttet seg til vedtaket utarbeidet av råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. oktober 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer