Da Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder, i midten av oktober, behandlet Handlingsprogram for fylkesveg 2014 - 2017 for fylkesvegnettet i Vest-Agder fremmet representanten Siri Topstad et forslag som fikk enstemmig tilslutning. Det innebærer at rådet stiller seg positivt til handlingsplanen. Rådet legger særlig vekt på at satsingen på kollektivtiltak, inkludert tilpasning av kollektivinfrastrukturen, er økt. Det samme gjelder satsing på trafikksikkerhet, brøyting og gang/sykkelveier. Rådet mener dette er av vesentlig betydning for mobilitet og den store synligheten av blant annet mennesker med hjelpemidler i fylket.

Også Fylkeseldrerådet i Vest-Agder behandlet handlingsplanen i slutten av oktober. Fylkeseldrerådet sluttet seg til vedtaket utarbeidet av råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. oktober 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer