Fylkesutvalget har gjenvalgt fylkestingsrepresentant Harald Fauskanger Andersen fra Høyre som Vest-Agder fylkeskommunes medlem av forstanderskap i Sparebanken Sør for perioden 2014 til 2016. Som hans vararepresentant valgte fylkesutvalget opposisjonsleder Torill Runden fra Arbeiderpartiet.

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. oktober 2013 | Skriv ut siden