En norsk standard skal bidra til at Norge kommer videre i arbeidet med visjonen om ingen drepte og hardt skadde i vegtrafikken. Nå er standarden NS-ISO 39001 "Styringssystemer for trafikksikkerhet" lansert i samarbeid mellom Statens vegvesen og kvalitetssikringsorganisasjonen Standard Norge. -Skal vi komme videre med nullvisjonsarbeidet, er vi avhengige av at også de som kjøper og leverer transporttjenester jobber systematisk med trafikksikkerhet i egen virksomhet, sier Finn Harald Amundsen i Vegdirektoratets styringsstab.

-Standarden vil bli bindende for de som vedtar å bruke den. Vi må arbeide for at flest mulig transportbedrifter ser nytten i å ha et styringssystem for trafikksikkerhet, sier Amundsen.

Vegvesenet vil selv ta standarden i bruk, men det er foreløpig ikke avklart om det vil skje gjennom en intern gjennomgang eller en ekstern sertifiseringsprosess.

Verktøy

Bak det kryptiske uttrykket "NS-ISO 39001" skjuler det seg et administrativt verktøy for å bygge sikkerhetskultur i en transportvirksomhet, stor eller liten, offentlig eller privat. Bedrifter som ønsker å bli sertifisert må følge en prosess som blant annet inneholder kartlegging av brukere og interessenter og hvilke behov de har, hva organisasjonens oppgave er, hvilke roller ansatte og ledelse har og ikke minst hvordan det som er besluttet blir dokumentert, iverksatt og evaluert.
- Standarden gjelder på alt fra å planlegge en parkeringsplass ved et kjøpesenter til å bestille drosjetjenester. Det går både på sjåførenes trygghet og å få fram varer i rett tid på en sikker måte, sier Guri Kjørven i Standard Norge i siste nummer av Vegen og vi.

Nyttig

En konkret effekt av sertifiseringen vil være "bedret goodwill", i den grad at bedriften senere kan bli foretrukket i konkurranser med andre aktører. En annen er bedret effektivitet og konkurranseevne fordi virksomheten blir mer tydelig og målrettet.

Kilde SVV.

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. oktober 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi
  av ansk55, 19.09.19

  Ledig drosjeløyve i Kvinesdal kommune - utlysning september 2019

  Les mer
 • Veiskilt
  av jto, 29.08.19

  Regionreformen følges opp med opprydning i veinummer

  Les mer
 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer