Justerte tall for bompasseringer i Kristiansand viser at reduksjonen i biltrafikken fra oktober 2012 til oktober 2013 er på 2,2 prosent. Målingsperioden er fem uker fra 16. september til 20. oktober 2013 og tilsvarende uker i 2012. De første tallene presentert på mandag var at bilbruken gikk ned 1,6 prosent.

 

Det er to grunner til at de justerte tallene er enda bedre enn tallene fra mandag:

Tallene for den minste bomstasjonen i byen, på Presteheia, var ikke klare på mandag. Denne bomstasjonen har en totalnedgang på hele 11,4 prosent.

I 2013 har alle rutebusser på E18 fra øst kjørt gjennom bomtasjonen på Bjørndalssletta. I 2012 kjørte tre fjerdedeler av rutebussene en egen trasé utenom bommen. Justert for dette har bomstasjonen på E18 Bjørndalssletta en nedgang i totaltrafikken på 0,6 prosent, og ikke en økning på 0,5 prosent slik de opprinnelige tallene viste.

 

-Vi synes det er viktig å gå ut med de justerte tallene, og det er jo hyggelig at tallene justeres den riktige vegen med enda mer nedgang. Nå håper vi at dette ikke er et blaff, men at vi kan presentere like hyggelige tall om noen måneder, sier avdelingsdirektør Johan Mjaaland i Statens vegvesen.

Oppdaterte totaltall bompengepasseringer:

• Total trafikkmengde på de fem bomstasjonene i Kristiansand:

(Tall fra perioden 16.09.-20.10.2013 og 17.09.-21.10.2012)

2012: 1 900 065

2013: 1 855 776

Endring: 44 289 færre biler. – 2,2 %

av Torkelsen, Jan H., publisert 31. oktober 2013 | Skriv ut siden