Vest-Agder fylkeskommune har mottatt søknad om tillatelse til bygging av Kilen kraftverk i Litleåna i Kvinesdal kommune. Olje- og energidepartementet ga i 2009 fylkeskommunene delegert myndighet til å gi tillatelse i saker som gjelder bygging av kraftverk med installert effekt inntil 1 MW. Da fylkesutvalget nylig behandlet saken, som for øvrig er den første hvor den delegerte fullmakten er benyttet, besluttet fylkesutvalget å gi vasskraftkonsesjon til bygging av Kilen kraftverk.

Fra fylkeskommunens side vektlegges det at denne typen utbygginger er i tråd med Regionplan Agder 2020, og det anses som positivt at denne typen tiltak blir gjennomført.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. oktober 2013 | Skriv ut siden