Statens vegvesen har registrert hjelmbruk på 9 800 syklister over hele landet, og undersøkelsen viser at ungdom er klart dårligst til å bruke sykkelhjelm. Kun 35 prosent av unge mellom 12 og 17 år bruker sykkelhjelm. Et altfor lavt tall, mener vegvesenet. –Den lave hjelmbruken blant tenåringer er bekymringsfullt, sier avdelingsdirektør Guro Ranes i Statens vegvesen. Hun mener dette er en utfordring siden denne aldersgruppen sykler mye, men kanskje ikke har tilstrekkelig forståelse for risikoen de utsetter seg for ved ikke å bruke sykkelhjem.

Menn flinkere enn kvinner

Guro RanesBarn under 12 år er flinkest til å bruke hjelm (75,4  prosent). Når det gjelder voksne over 17 år brukte 55,7 prosent hjelm. I denne gruppen er menn flinkere enn kvinner: 51,9 prosent av kvinnene brukte hjelm mot 58,4 prosent av mennene.

–Generelt har hjelmbruken økt jevnt de seneste årene, og det er gledelig at vi ser en økning også i år. Hjelm er et billig og effektivt hjelpemiddel for å redusere antall og alvorlighetsgrad av hodeskader om en ulykke på sykkel skulle skje, sier Guro Ranes (bildet).

Samlet sett viser undersøkelsen at 53,8 prosent av alle syklende bruker sykkelhjelm, noe som er en økning på 4 prosent fra i fjor.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. oktober 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer