De norske resultatene i PIAAC er gode. Norge er nummer seks i leseferdigheter og tallforståelse og nummer fire i problemløsning og IKT. Japan, Finland og Nederland skiller seg positivt ut i lesing, mens Norge er i gruppen rett under. I tallforståelse er Japan klart best og Finland følger rett etter, men det er små forskjeller mellom Norge og de andre landene som følger rett etter på rangeringen. – OECD-rapporten dokumenterer at voksne i Norge har god kompetanse, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

- I OECDs rapport trekkes Norge fram som det landet hvor de med lavest ferdigheter i størst grad deltar i utdanning og opplæring. Over 50 prosent av denne gruppen har deltatt i utdanning og opplæring i løpet av det siste året. Det er dobbelt så høyt som gjennomsnittet. Programmet for basiskompetanse i arbeidslivet framheves i OECDs rapport. Dette er et viktig tiltak for å øke de grunnleggende ferdighetene, gjennom opplæring på arbeidsplassen som er tilpasset målgruppen, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Anniken Huitfeldt Foto Yann Anker- Undersøkelsen viser at deltakelse i arbeidslivet bidrar til læring. Det er viktig at utdanningssystemet, sammen med arbeidsmarkedspolitikken og integreringspolitikken, bidrar til at befolkningen får den kompetansen som er nødvendig for å komme inn i det norske arbeidslivet, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt.

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. oktober 2013 | Skriv ut siden