Hægebostad kommune har lagt frem et kort og konkret styringsverktøy for utviklingen av kommunen i årene fremover. Dette viser kommuneplanens samfunnsdel som ble lagt frem for hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø på tirsdag. Fylkestinget avgir fylkeskommunens endelig høringsuttalelse til planforslaget 5. november.

Den overordnede målsettingen for planen er å arbeide målrettet for å utvikle Hægebostad til en attraktiv tilflyttingskommune. I denne sammenheng fokuseres det særskilt på å få unge kvinner til å bli eller flytte tilbake til kommunen. I tillegg illustrerer planen bildet av det etniske mangfoldet som er representert blant innbyggerne. Statistikken viser at det er innvandring som gir befolkningsvekst i distrikts-Norge i vår tid. Hovedutvalget anbefaler kommunen å nyttiggjøre seg av dette perspektivet og gjerne søke samhandling med hele Listerregionen.

Videre vil et godt samarbeid mellom skole og næringsliv være et virksomt tiltak for å få ungdommen inspirert til å utdanne seg innenfor de førende fagfelt som allerede finnes i kommunen. Herunder vil også læreplasser virke stimulerende for å få de unge til å bosette seg i bygda.

Fylkeskommunen vurderer toget som det viktigste kollektivtilbudet i kommunen, og anbefaler derfor å utvikle Snartemo stasjon til et viktig knutepunkt i området. Et godt togtilbud vil gjøre jobb-pendling enklere og dermed få flere til å bli eller bosette seg i kommunen.

Fylkeskommunen vil videre samarbeide med kommunen om muligheten for å utvikle Hægebostad til en idrett- og friluftslivkommune. Dette som en del av kommunens satsing for å bedre omdømmet. Hovedutvalget vil i denne sammenheng anbefale kommunen å etablere ”Turvei Lygne”.

Kommuneplanens samfunnsdel støtter opp om satsingsområdene i Regionplan Agder 2020.

av Wanja Richardsen, publisert 23. oktober 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Skibmannsheia
  av jto, 04.09.19

  Bidrar til å utvikle Skibmannsheia i Lindesnes til regionalt turmål

  Les mer
 • Forsideutsnitt Kommuneplan Lindesnes
  av jto, 30.08.19

  Positiv anbefaling av forslag til kommuneplanens samfunnsdel for nye Lindesnes

  Les mer
 • Lindesnes Kommune Arealdel
  av jto, 17.06.19

  Anbefaler Lindesnes kommune å stille arbeidet med kommuneplanens arealdel i bero

  Les mer