Hægebostad kommune har lagt frem et kort og konkret styringsverktøy for utviklingen av kommunen i årene fremover. Dette viser kommuneplanens samfunnsdel som ble lagt frem for hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø på tirsdag. Fylkestinget avgir fylkeskommunens endelig høringsuttalelse til planforslaget 5. november.

Den overordnede målsettingen for planen er å arbeide målrettet for å utvikle Hægebostad til en attraktiv tilflyttingskommune. I denne sammenheng fokuseres det særskilt på å få unge kvinner til å bli eller flytte tilbake til kommunen. I tillegg illustrerer planen bildet av det etniske mangfoldet som er representert blant innbyggerne. Statistikken viser at det er innvandring som gir befolkningsvekst i distrikts-Norge i vår tid. Hovedutvalget anbefaler kommunen å nyttiggjøre seg av dette perspektivet og gjerne søke samhandling med hele Listerregionen.

Videre vil et godt samarbeid mellom skole og næringsliv være et virksomt tiltak for å få ungdommen inspirert til å utdanne seg innenfor de førende fagfelt som allerede finnes i kommunen. Herunder vil også læreplasser virke stimulerende for å få de unge til å bosette seg i bygda.

Fylkeskommunen vurderer toget som det viktigste kollektivtilbudet i kommunen, og anbefaler derfor å utvikle Snartemo stasjon til et viktig knutepunkt i området. Et godt togtilbud vil gjøre jobb-pendling enklere og dermed få flere til å bli eller bosette seg i kommunen.

Fylkeskommunen vil videre samarbeide med kommunen om muligheten for å utvikle Hægebostad til en idrett- og friluftslivkommune. Dette som en del av kommunens satsing for å bedre omdømmet. Hovedutvalget vil i denne sammenheng anbefale kommunen å etablere ”Turvei Lygne”.

Kommuneplanens samfunnsdel støtter opp om satsingsområdene i Regionplan Agder 2020.

av Wanja Richardsen, publisert 23. oktober 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer