Fylkesutvalget ga i et møte nylig tilslutning til et forslag fra styringsgruppen i Det Digitale Agder om å bruke inntil 10 millioner kroner til å støtte utbygging av høyhastighets bredbånd i landsdelen. Midlene omprioriteres fra en avsatt post for mobildekning langs vei. Omprioriteringen av midlene må godkjennes av Kommunal og regionaldepartementet og kommunene må gis informasjon om endringen.

Fylkesutvalget ber Det Digitale Agder utarbeide retningslinjer for tildeling, og sikre at ordningen er i tråd med gjeldende regelverk for offentlig støtte

Atten distriktskommuner og de to fylkeskommunene i Agder etablerte i 2001 et felles prosjekt- Det Digitale Distrikts Agder. Siktemålet var å framskaffe et konkurransedyktig bredbåndstilbud til næringsliv og publikum innenfor egne kommuner, og selv ta i bruk bredbånd.

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. oktober 2013 | Skriv ut siden