Kommunal- og regionaldepartementet har utarbeidet en ny veileder til kommunelovens paragraf 59 om lovlighetskontroll med kommunale og fylkeskommunale avgjørelser. Den nye veilederen gir en helhetlig fremstilling av kommunelovens regler om lovlighetskontroll, og trekker opp retningslinjer for når det kan være aktuelt å ta saker opp til lovlighetskontroll av eget tiltak.

Veilederen er oppdatert i tråd med senere års lovendringer i kommuneloven § 59. Det er også foretatt enkelte presiseringer knyttet til avgjørelsesbegrepet.

Her kan du lese den nye veilederen H-2133

av Torkelsen, Jan H., publisert 31. oktober 2013 | Skriv ut siden