Norge, Sverige og Danmark ble denne uka enig om et forslag til nytt program for Interreg-samarbeidet Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS). Det samlede budsjettet for perioden 2014 til 2020 vil bli på rundt 120 millioner euro. Vest-Agder er deltaker i programmet. Under sluttforhandlingene i Fredrikstad ble representanter fra 15 kommuner, regioner og fylker innenfor Interreg ØKS enige om å fokusere på fire områder de neste syv årene. Disse områdene er forskning, lavkarbon-økonomi, bærekraftig transport og et fleksibelt arbeidsmarked.

Forskning og innovasjon er gitt størst plass med 35 prosent av budsjettet. Nest høyeste prioriterte områdene er grønn vekst / lavkarbon-økonomi, som får 27 prosent av budsjettet. Arbeid og sysselsetting som får 20 prosent, mens de resterende 18 prosent skal investeres i bærekraftig transport.

120 millioner euro
Budsjettet for programperioden 2014-2020 er ennå ikke bestemt, men det er sannsynlig å ligge på samme nivå som før, det vil si ca. 120 millioner euro over seks år. Prioriteringene i den siste programperioden har vært å fremme bærekraftig økonomisk vekst og binde regionen sammen og å fremme den daglige integreringen.

Det foreslåtte programmet vil nå gå videre til statlige myndigheter og deretter til EU-kommisjonen for godkjenning i løpet av våren, før det åpnes for å søke om midler fra programmet.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. oktober 2013 | Skriv ut siden