Regjeringen vil legge til rette for daglig fysisk aktivitet og sunne måltider i skolen. Det foreslås i forslaget til statsbudsjett til sammen 7,3 millioner kroner fra Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet til et nyopprettet Nasjonalt senteret for mat, helse og fysisk aktivitet ved Høgskolen i Bergen. - Daglig fysisk aktivitet og sunn mat er viktig for helse og trivsel og for et godt læringsmiljø. I skoler og barnehager når vi alle barn, derfor ønsker vi å heve kompetansen om fysisk aktivitet og kosthold i skoler og barnehager. Det er en investering i barnas framtid, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

Senteret skal synliggjøre og formidle sammenhengen mellom helse, fysisk aktivitet, ernæring og læring, og særlig være en ressurs for barnehager, skoler, helsestasjons- og skolehelsetjeneste, utdanningsinstitusjoner, kommuner og fylkeskommuner.

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. oktober 2013 | Skriv ut siden