I regjeringen Stoltenbergs forslag til Statsbudsjett 2014 gjer regjeringen framlegg om å auke ramma til satsinga Lokal samfunnsutvikling i kommunane (LUK) med 10 millionar kroner til 40 millionar kroner i 2014. LUK-satsinga skal bidra til å styrkje fylkeskommunen si rolle som aktiv rådgjevar og støttespelar for kommunar med trong for utvikling. Satsinga skal tilføre kommunane utviklingskompetanse og kapasitet til å jobbe med utviklingsoppgåver. Målet for satsinga er at fleire kommunar blir sterke utviklingsaktørar som jobbar kontinuerleg med å utvikle attraktive lokalsamfunn.

Les mer om LUK-satsinga

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. oktober 2013 | Skriv ut siden