Høgtun Kultursenter drives av Marnardal kommune i samarbeid med en venneforening. Kultursenteret omfatter kurs- og konferanselokaler, en kunst og skulpturutstilling samt en lokalhistorisk samling. Fylkeskommunens hovedutvalg for kultur og utdanning ble i sist møte orientert om status for senteret. I 2012 bevilget fylkeskommunen 100 000 kroner til videreutvikling av kultursenteret. Målet fremover er ytterligere aktivitetsvekst.

Marnardal kommune ønsker å utrede en fremtidig driftsmodell for senteret. Kommunen og fylkeskommunen har vært i dialog om å utvide en eksisterende avtale ved å prioritere ekstra midler til arbeidet i 2014. Dette skal gjøres innenfor den eksisterende budsjettrammen. Arbeidet skal dels ta sikte på å få opp aktiviteten på stedet og dels legge en langsiktig plan for drift, herunder avklare relasjonen til Vest-Agder-museet IKS. Det vil bli fremmet en egen sak med forslag til en omorganisering av arbeidet i løpet av høsten..

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. oktober 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Mye Gøy I Høstferien
  av jto, 12.09.19

  Søndagsåpne museer og høstaktiviteter

  Les mer
 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer