Høgtun Kultursenter drives av Marnardal kommune i samarbeid med en venneforening. Kultursenteret omfatter kurs- og konferanselokaler, en kunst og skulpturutstilling samt en lokalhistorisk samling. Fylkeskommunens hovedutvalg for kultur og utdanning ble i sist møte orientert om status for senteret. I 2012 bevilget fylkeskommunen 100 000 kroner til videreutvikling av kultursenteret. Målet fremover er ytterligere aktivitetsvekst.

Marnardal kommune ønsker å utrede en fremtidig driftsmodell for senteret. Kommunen og fylkeskommunen har vært i dialog om å utvide en eksisterende avtale ved å prioritere ekstra midler til arbeidet i 2014. Dette skal gjøres innenfor den eksisterende budsjettrammen. Arbeidet skal dels ta sikte på å få opp aktiviteten på stedet og dels legge en langsiktig plan for drift, herunder avklare relasjonen til Vest-Agder-museet IKS. Det vil bli fremmet en egen sak med forslag til en omorganisering av arbeidet i løpet av høsten..

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. oktober 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer
 • Publikumsmottak Kanonmuseet
  av jto, 28.10.19

  To millioner til publikumsmottak på kanonmuseet i Kristiansand

  Les mer
 • VAM
  av jto, 30.09.19

  Godt fjorår for Vest-Agder-museet

  Les mer