Regionale forskningsfond har vært i drift i tre år og konklusjonen er at fondene utgjør en betydelig styrking av forskningsinnsatsen. Dette kommer frem i "Felles årsrapport 2012 for Regionale forskningsfond", som ble lagt frem for fylkesutvalget på onsdag.

Regionale utviklingsfond skal styrke forskning for regional innovasjon og utvikling ved å støtte opp under regionens prioriterte innsatsområder og mobilisere til økt innsats innen forskning og utvikling (FoU). Årsrapporten viser at brukerne er godt fornøyd med ordningen, og at det stimulerer nye aktører til å involveres i FoU-aktivitet. I tillegg viser rapporten at fondene utløser FoU-prosjekter som ellers ikke ville blitt igangsatt.

Likevel ligger forskningsaktiviteten i Agder-fylkene lavt sammenlignet med landet for øvrig, med 2,1 prosent av landets samlede FoU-aktivitet. Styret for Regionalt forskningsfond Agder vurderer det derfor slik at det vil være av stor betydning å øke andelen av nasjonale og internasjonale forskningsmidler til Agder.

Visjonene for regionens satsing på forskning, utvikling og innovasjon er at Agder skal være en konkurransedyktig kunnskapsregion med, blant annet, stor innovasjonsevne og internasjonal orientering. Dette fremgår av felles forskningsstrategi som er utarbeidet av Vest- og Aust-Agder fylkeskommune.

 

av Wanja Richardsen, publisert 25. oktober 2013 | Skriv ut siden