For 2014 er det satt av 80 millioner kroner i belønningsmidler til Kristiansandsregionen i regjeringens forslag til statsbudsjett. Innenfor den foreslåtte investeringsrammen for E39 er det satt av midler til bygging av midtrekkverk på E39 Rosseland – Storenes og Trybakken.

Regjeringen har for 2014 foreslått 945 millioner kroner til Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene. Ordningen skal stimulere storbyområdene til å føre en areal- og transportpolitikk for mindre bruk av personbil, med god tilrettelegging for syklister og fotgjengere og mer bruk av kollektivtransport. Tildeling av midler forutsetter at byområdene innfører tiltak som begrenser personbiltrafikken. Ordningen skal prioritere byområder som viser vilje til å gjennomføre tiltak som vil gi resultater i tråd med ordningens formål.

Avtalen med Kristiansandsregionen er nå fornyet for perioden 2013-2016, med en samlet ramme på 285 millioner kroner. Utbetalinger etter avtalen er avhengig av Stortingets vedtak om bevilgninger det enkelte år.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. oktober 2013 | Skriv ut siden