"Regjeringen vil bygge landet: For å gi gode velferdstjenester og sikre konkurransekraften trenger vi effektiv infrastruktur med høy kvalitet. Høyre-FrP-regjeringen vil derfor ha en stor satsing på samferdsel, og ta i bruk nye virkemiddel for å bygge raskere. Bedre vei og bane vil skape nye bo- og arbeidsmarkedsregioner."

Med en slik regjeringserklæring er det grunn til å håpe på en rask realisering av IC til Skien, sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen og en rask utbygging av Jærbanen. Sørvestbanen vil skape nye, spennende bo- og arbeidsmarkedsregioner.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. oktober 2013 | Skriv ut siden